Vragen? (088) 311 1200

Privacyverklaring

De omgang met uw gegevens
Supportwijs B.V. (hierna Supportwijs) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring is van toepassing op gegevens die worden verzameld en gebruikt in geautomatiseerde systemen.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen
Supportwijs verzamelt persoonlijke gegevens wanneer deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van diensten, het uitvoeren van transacties, het verstrekken van informatie of het verlenen van toegang. De gegevens die wij verzamelen zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij kunnen gegevens verzamelen over deelnemers, medewerkers, sollicitanten en externen.

Persoonlijke gegevens worden in de meeste gevallen door de betrokkene zelf verstrekt. Binnen Supportwijs kunnen deze gegevens zo nodig vanuit een intern bronsysteem worden doorgestuurd naar of overgenomen in een ander systeem. Daarnaast ontvangen we ook persoonlijke gegevens uit systemen van derden. Dit kunnen open bronsystemen zijn zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens
Registraties
De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door Supportwijs gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten. Onderstaand overzicht beschrijft de belangrijkste processen waarmee Supportwijs persoonsgegevens kan verzamelen, met voor elk proces de belangrijkste onderdelen:

  • Onderwijs en onderwijsondersteuning: aanmelding en inschrijving, opleiding, bijhouden van resultaten en studievoortgang, advies en begeleiding, verstrekken van leermiddelen, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole, afstuderen, adressen en smoelenboek, roosters en digitaal toets-systeem.
  • Relatiebeheer: campagne, contact, verzendlijsten en nieuwsbrieven, opleiding en afstudeerdatum, alumni en deelnemers aan diverse activiteiten; gegevens van bedrijven, organisaties en personen waarmee Supportwijs verschillende vormen van samenwerkingen heeft, in de vorm van bijvoorbeeld een contract, verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst voor levering of ontvangst van diensten en producten.
  • Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, inkoopsysteem, betaalsystemen, IT-management en juridische procedures.
  • Facilitair: toegang- en beheersystemen, cameratoezicht, identiteitsmanagement.
  • Generiek: Web content management, archivering, beeldmateriaal voor communicatie-uitingen.

Website en websystemen
Supportwijs gebruikt verschillende tools om haar website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren. Hieronder valt het meten van het surfgedrag met webstatistieken en andere in de website geïntegreerde systemen om actief feedback bij gebruikers op te halen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies die geanonimiseerd gegevens opslaat over het gebruik van onze website. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Contact per e-mail
Wij onderscheiden globaal twee soorten geautomatiseerde e-mail: transactionele e-mail, die door u zelf geïnitieerd/aangevraagd is en wervende email. Transactionele e-mail vormt een wezenlijk onderdeel van de door u gekozen dienst, zoals bijvoorbeeld het resetten van een wachtwoord of bevestigen van een aanmelding of informatieverzoek. Voor deze type e-mails kunt u zich daarom niet uitschrijven.

Als u toestemming geeft voor het ontvangen van wervende mail zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen kunt u deze toestemming weer intrekken. E-mails van dit type bevatten opzegmogelijkheden voor de betreffende mailing.

Net zoals bij website gebruikt Supportwijs analysetools om het lees- en klikgedrag van nieuwsbrieven te analyseren om de nieuwsbrieven te kunnen verbeteren. We kunnen die gegevens aan uw persoonlijke gegevens koppelen om e-mailcommunicatie of interessegegevens beter op u af te stemmen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk indien het bewaren noodzakelijk is voor historische, statistische doeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Maatregelen
Supportwijs hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy, en neemt hiervoor passende maatregelen. Wij treffen voorzieningen van organisatorische en technische aard om uw bezoek aan onze website veilig te laten verlopen. Ook minimaliseren wij met de hiervoor beschikbare middelen de kans dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens, of dat uw gegevens onrechtmatig worden gebruikt of openbaar gemaakt.

Toegang medewerkers en derden
De gegevens die Supportwijs over u verzamelt, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen medewerkers en personen die in opdracht van Supportwijs werkzaamheden verrichten hebben toegang tot de gegevens, en dan slechts alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn tot geheimhouding verplicht.

Verstrekking aan derden
Slechts in bepaalde gevallen zal Supportwijs derden voorzien van uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld indien de wet dit vereist of indien de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens alleen indien Supportwijs van mening is dat de aanlevering noodzakelijk is om:

  • te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot Supportwijs of verwante websites;
  • de rechten en eigendommen van Supportwijs en verwante websites te beschermen;
  • in kritieke omstandigheden uw persoonlijke veiligheid te beschermen.

Supportwijs schakelt soms andere bedrijven in om namens Supportwijs beperkte services te verlenen, zoals het versturen en afleveren van informatie (direct marketing) en het beantwoorden van vragen. We verstrekken die bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de betreffende dienst te verlenen. Supportwijs sluit daarvoor verwerkersovereenkomsten af met deze bedrijven, die daarmee verplicht worden de gegevens vertrouwelijk te houden en voor geen enkel ander doel te gebruiken.

Gegevens, die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statistische en historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Bewaren van uw gegevens
Persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of elk ander land binnen de Europese Unie. Bij uitzondering is sprake van gegevensverwerking in een land buiten de Europese Unie. Dit staan we alleen toe wanneer hierbij is voldaan aan de wettelijk vereiste beveiligings- en privacymaatregelen.

Uw rechten
Inzage
Wanneer Supportwijs uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u recht op inzage in deze gegevens. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen, via info@supportwijs.nl.

Correctie
Bent u van mening dat de gegevens die wij van u hebben vastgelegd onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te passen. Ook kunt u ons vragen gegevens te verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld wanneer deze niet ter zake doen voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Ook hiervoor kunt u contact opnemen, via info@supportwijs.nl.

Informatie
Met deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Supportwijs omgaat met uw persoonsgegevens.

Klacht indienen
Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en u komt er niet uit met ons, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit is Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in onze werkwijze of wanneer er iets verandert in de relevante wet of rechtspraak. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. De laatste inhoudelijke wijziging van deze privacyverklaring is gedateerd op 8 juli 2019.

Blijf op de hoogte! Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Interim medewerker nodig?
Bekijk hier de mogelijkheden!

Liever telefonisch contact? Laat hieronder je gegevens achter en we bellen je binnen één werkdag terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.